Aktualizácia často kladených otázok k výzve č. 2021/002 – amatérske športové kluby (7. apríl 2021)

Prinášame Vám druhú aktualizáciu zoznamu odpovedí na často kladené otázky (ku dňu 7. apríla 2021) k výzve č. 2021/002 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zmiernenie negatívnych dopadov prijatých opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 na hospodárenie amatérskych športových organizácií podľa § 20a ods. 2 zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zoznam často kladených otázok k výzve č. 2021/002 – amatérske športové kluby a organizácie (aktualizácia k 7. aprílu 2021) 

 

Na záver dodávame, že procedúra prekladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci tejto výzvy prebieha do 15. apríla 2021. 

Viac informácií o výzve nájdete na tomto odkaze.