Športová infraštruktúra
Infraštruktúrne projekty

Účelom podpory je poskytovanie finančných prostriedkov primárne na výstavbu novej športovej infraštruktúry, ale aj modernizáciu a rekonštrukciu existujúcej, ktorá umožní pravidelné a udržateľné využívanie tejto infraštruktúry zo strany detí, mládeže, seniorov, organizovaných aj neorganizovaných športovcov a širokej verejnosti.

Informácie o prebiehajúcich výzvach nájdete v kategórii : Aktuálne výzvy

Správna rada Fondu na podporu športu na svojom zasadnutí dňa 18.12.2020 rozhodla o vypísaní historicky prvých 2 výziev na účel podpory a rozvoja športu. 

Prvá výzva je zameraná na  predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci  programu  Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry za účelom  utvárania  priaznivých a dlhodobo udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne postihnutých občanov.   

Na výzvu je alokovaná suma 15 miliónov EUR, ktorá bude rozdelená do každého z ôsmich vyšších územných celkov v objeme minimálne 10% z celkovej sumy finančných prostriedkov. 

 

Diana Kosová

člen

Riaditeľka projektov a rozvoja SZĽH.

Boris Čavajda

člen

Riaditeľ Národného športového centra.

Tatiana Drobná

člen

Prezidentka Slovenského šermiarskeho zväzu.

Gábor Ásványi

člen

Výkonný riaditeľ SOŠV.

Štefan Bieľak

člen

Poslanec Prešovského samosprávneho kraja.

Jaroslav Holeša

člen

Prezident Slovenského zväzu hádzanej.