Športová infraštruktúra
Infraštruktúrne projekty

Účelom podpory je poskytovanie finančných prostriedkov primárne na výstavbu novej športovej infraštruktúry, ale aj modernizáciu a rekonštrukciu existujúcej, ktorá umožní pravidelné a udržateľné využívanie tejto infraštruktúry zo strany detí, mládeže, seniorov, organizovaných aj neorganizovaných športovcov a širokej verejnosti.

pripravuje sa...

pripravuje sa...

Diana Kosová

člen

Riaditeľka projektov a rozvoja SZĽH.

Boris Čavajda

člen

Riaditeľ Národného športového centra.

Tatiana Drobná

člen

Prezidentka Slovenského šermiarskeho zväzu.

Gábor Ásványi

člen

Výkonný riaditeľ SOŠV.

Štefan Bieľak

člen

Poslanec Prešovského samosprávneho kraja.

Jaroslav Holeša

člen

Prezident Slovenského zväzu hádzanej.