O Fonde na podporu športu

Kontakty

Fond na podporu športu
Príkopova 3255/6
831 01  Bratislava

Korešpondenčná adresa: P.O.BOX 253, 830 00 Bratislava

Kontaktný mail v rámci výzvy č. 2020/001- Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry:

ziadosti.infrastruktura@fnps.sk

Kontaktný mail v rámci výzvy č. 2021/002 -  amatérske športové kluby:

ziadosti.sportovekluby@fnps.sk

Kontaktný mail v rámci výzvy č. 2021/003 -  profesionálne športové kluby:

profikluby@fnps.sk

Kontaktný mail na kanceláriu FNPŠ : office@fnps.sk