05.03.2021
Zverejnenia, Pre žiadateľa
Výzva č. 2021/002 – Amatérske kluby a organizácie Stiahnuť súbor
05.03.2021
Zverejnenia, Pre žiadateľa
Príloha č. 1 k výzve č. 2021/002 – zoznam počtu aktívnych športovcov v športových kluboch na základe registrov športovcov podľa žiadostí národných športových zväzov o príspevok uznanému športu na rok 2020 Stiahnuť súbor
05.03.2021
Zverejnenia, Pre žiadateľa
Príloha č. 2 k výzve č. 2021/002 – zoznam športových zväzov, ktoré dostali na rok 2020 dotáciu na rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými športami podľa zákona o športe. Stiahnuť súbor
05.03.2021
Zverejnenia, Pre žiadateľa
Často kladené otázky ku Výzve 2020/001 V6 – aktualizácia 4.3.2021 Stiahnuť súbor
25.02.2021
Zverejnenia, Pre žiadateľa
Často kladené otázky ku Výzve 2020/001 V5- aktualizácia 25.2.2021 Stiahnuť súbor
16.02.2021
Predpisy fondu
Štatút Fondu na podporu športu_aktualizácia k 29.1.2021 Stiahnuť súbor
16.02.2021
Zápisnice Správnej rady
Zápisnica zo zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu FnPŠ-SR-01/2021 Stiahnuť súbor
16.02.2021
Zápisnice Dozornej rady
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady FNPŠ -29.1.2021 Stiahnuť súbor
11.02.2021
Pre žiadateľa
Často kladené otázky ku Výzve 2020/001 V4 - aktualizácia 11.2.2021 Stiahnuť súbor
08.02.2021
Zverejnenia, Pre žiadateľa
Často kladené otázky ku Výzve 2021/001- aktualizácia 8.2.2021 Stiahnuť súbor
05.02.2021
Pre žiadateľa
Kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ na základe Výzvy č. 2020/001 vyhlásenej dňa 31.12.2020 Stiahnuť súbor
05.02.2021
Pre žiadateľa
Zoznam požadovaných príloh k Žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ na základe Výzvy č. 2020/001 vyhlásenej dňa 31.12.2020 Stiahnuť súbor
04.02.2021
Zverejnenia, Pre žiadateľa
Často kladené otázky ku Výzve 2020/001_V3 Stiahnuť súbor
03.02.2021
Zverejnenia, Pre žiadateľa
Tlačová správa k predĺženiu termínu na podávanie žiadostí v rámci Výzvy č. 2020/001 Stiahnuť súbor
02.02.2021
Zverejnenia, Pre žiadateľa
Často kladené otázky ku Výzve 2021/001 Stiahnuť súbor
31.01.2021
Zverejnenia, Pre žiadateľa
Často kladené otázky ku Výzve 2020/001_V2 Stiahnuť súbor
26.01.2021
Pre žiadateľa
Test podniku v ťažkostiach-pomôcka Stiahnuť súbor
26.01.2021
Pre žiadateľa
Vymedzenie pojmov týkajúcich sa MSP Stiahnuť súbor
26.01.2021
Pre žiadateľa
Príloha č.1 de minimis Stiahnuť súbor
26.01.2021
Pre žiadateľa
Príloha č.1 Stiahnuť súbor
26.01.2021
Pre žiadateľa
Schéma minimálnej pomoci na podporu športu v súvislosti a vypuknutím ochorenia COVID-19 v znení Dodatku č. 1tátnej pomoci pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 v znení Dodatku č.1 Stiahnuť súbor
26.01.2021
Pre žiadateľa
Schéma štátnej pomoci pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 Stiahnuť súbor
26.01.2021
Pre žiadateľa
Žiadosť Stiahnuť súbor
26.01.2021
Pre žiadateľa
Žiadosť de minimis Stiahnuť súbor
26.01.2021
Pre žiadateľa
Postup podania žiadosti Stiahnuť súbor
26.01.2021
Pre žiadateľa
Postup podania žiadosti de minimis Stiahnuť súbor
25.01.2021
Zverejnenia, Pre žiadateľa
Výzva číslo 2021/001 - Profesionálne kluby Stiahnuť súbor
22.01.2021
Zverejnenia, Pre žiadateľa
Často kladené otázky ku Výzve 2020/001 Stiahnuť súbor
21.01.2021
Zverejnenia
Tlačová správa 20.1.2021 Stiahnuť súbor
31.12.2020
Zverejnenia, Pre žiadateľa
Príloha k schéme minimálnej pomoci Stiahnuť súbor
31.12.2020
Zverejnenia, Pre žiadateľa
Schéma minimálnej pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 Stiahnuť súbor
31.12.2020
Zverejnenia, Pre žiadateľa
Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu k Výzve Stiahnuť súbor
31.12.2020
Zverejnenia, Pre žiadateľa
Výzva číslo: 2020/001 Stiahnuť súbor
30.12.2020
Zápisnice Dozornej rady
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady FNPŠ -16.12.2020 Stiahnuť súbor
28.12.2020
Zápisnice Správnej rady
Zápisnica zo zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu FnPŠ-SR-16/2020 Stiahnuť súbor
07.12.2020
Zápisnice Správnej rady
Zápisnica zo zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu FnPŠ-SR-15/2020 Stiahnuť súbor
30.11.2020
Zápisnice Správnej rady
Zápisnica zo zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu FnPŠ-SR-14/2020 Stiahnuť súbor
23.11.2020
Zápisnice Správnej rady
Zápisnica zo zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu FnPŠ-SR-12/2020 Stiahnuť súbor
23.11.2020
Zverejnenia
Zverejnenie výročnej správy a účtovnej závierky FNPŠ za rok 2019 Stiahnuť súbor
18.11.2020
Zápisnice Dozornej rady
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady FNPŠ -17.11.2020 Stiahnuť súbor
18.11.2020
Zverejnenia
Často kladené otázky Stiahnuť súbor
09.11.2020
Zápisnice Dozornej rady
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady FNPŠ -27.10.2020 Stiahnuť súbor
08.11.2020
Zápisnice Správnej rady
Zápisnica zo zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu FnPŠ-SR-11/2020 Stiahnuť súbor
15.10.2020
Zápisnice Dozornej rady
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady FNPŠ -29.9.2020 Stiahnuť súbor
09.10.2020
Zápisnice Správnej rady
Zápisnica zo zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu FnPŠ-SR-10/2020 Stiahnuť súbor
16.09.2020
Predpisy fondu
Smernica o cestovných náhradách Stiahnuť súbor
07.09.2020
Predpisy fondu
Smernica o účtovníctve Stiahnuť súbor
07.09.2020
Zápisnice Správnej rady
Zápisnica zo zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu FnPŠ-SR-09/2020 Stiahnuť súbor
07.09.2020
Zápisnice Dozornej rady
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady FNPŠ -26.8.2020 Stiahnuť súbor
04.09.2020
Zverejnenia
Zverejnenie výsledku výberového konania na pozíciu generálny riaditeľ kancelárie FNPŠ Stiahnuť súbor