10.07.2020
Zverejnenia
Vyhlásenie výberového konania
Stiahnuť súbor
09.07.2020
Zápisnice Správnej rady
Zápisnica zo zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu FnPŠ-SR-07/2020
Stiahnuť súbor
08.07.2020
Predpisy fondu
Rokovací poriadok odborných komisií
Stiahnuť súbor
08.07.2020
Predpisy fondu
Smernica o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou
Stiahnuť súbor
08.07.2020
Predpisy fondu
Etický kódex
Stiahnuť súbor
29.06.2020
Zverejnenia
Komuniké z 8. zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu
Stiahnuť súbor
22.06.2020
Predpisy fondu
Smernica o prijímaní rozhodnutí orgánov elektronickým hlasovaním – hlasovanie „per rollam“
Stiahnuť súbor
11.06.2020
Zápisnice Dozornej rady
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady FNPŠ -28.5.2020
Stiahnuť súbor
11.06.2020
Zápisnice Dozornej rady
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady FNPŠ -29.4.2020
Stiahnuť súbor
11.06.2020
Zápisnice Dozornej rady
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady FNPŠ -27.2.2020
Stiahnuť súbor
11.06.2020
Zápisnice Dozornej rady
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady FNPŠ -29.1.2020
Stiahnuť súbor
11.06.2020
Zápisnice Dozornej rady
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady FNPŠ -30.12.2019
Stiahnuť súbor
10.06.2020
Predpisy fondu
Smernica o obehu písomností
Stiahnuť súbor
10.06.2020
Predpisy fondu
Smernica o prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a oznamovaní prešetrenia alebo kontrole sťažností a petícií vo Fonde na podporu športu
Stiahnuť súbor
10.06.2020
Predpisy fondu
Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
Stiahnuť súbor
10.06.2020
Predpisy fondu
Smernica o finančnej kontrole
Stiahnuť súbor
10.06.2020
Predpisy fondu
Rokovací poriadok správnej rady Fondu na podporu športu
Stiahnuť súbor
10.06.2020
Predpisy fondu
Registratúrny poriadok
Stiahnuť súbor
10.06.2020
Predpisy fondu
Príručka k propagácii a informovaní o získaní podpory z verejných zdrojov z Fondu na podporu športu
Stiahnuť súbor
10.06.2020
Zápisnice Správnej rady
Zápisnica zo zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu FnPŠ-SR-06/2020
Stiahnuť súbor
10.06.2020
Predpisy fondu
Smernica o poskytovaní informácií
Stiahnuť súbor
10.06.2020
Predpisy fondu
Štatút Fondu na podporu športu
Stiahnuť súbor
07.05.2020
Zverejnenia
Výzva na predkladanie ponúk zsnh pt právne služby
Stiahnuť súbor
22.04.2020
Zápisnice Správnej rady
Zápisnica zo zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu FnPŠ-SR-05/2020
Stiahnuť súbor
30.03.2020
Zápisnice Správnej rady
Zápisnica zo zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu FnPŠ-SR-04/2020
Stiahnuť súbor
28.02.2020
Zverejnenia
Vyhodnotenie súťaže o návrh loga a dizajn manuálu Fondu na podporu športu
Stiahnuť súbor
27.02.2020
Zverejnenia
Objednávky stav k 27.2.2020
Stiahnuť súbor
20.02.2020
Zápisnice Správnej rady
Zápisnica zo zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu FnPŠ-SR-03/2020
Stiahnuť súbor
29.01.2020
Zápisnice Správnej rady
Zápisnica zo zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu FnPŠ-SR-02/2020
Stiahnuť súbor
15.01.2020
Zápisnice Správnej rady
Zápisnica zo zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu FnPŠ-SR-01/2020
Stiahnuť súbor
16.12.2019
Zápisnice Správnej rady
Zápisnica zo zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu FnPŠ-SR-01/2019
Stiahnuť súbor