Účelom podpory je zabezpečenie a vytváranie podmienok pre deti a mládež tak, aby získali pozitívny vzťah k celoživotnej pohybovej aktivite. Cieľom je taktiež vytvárať priaznivé športové podmienky a zapájať do športových aktivít najmä nezapojených naprieč všetkými vekovými kategóriami, čím by sa významne prispelo k podpore zdravého spôsobu života obyvateľstva.

Čítať viac

Účelom podpory je poskytovanie finančných prostriedkov primárne na výstavbu novej športovej infraštruktúry, ale aj modernizáciu a rekonštrukciu existujúcej, ktorá umožní pravidelné a udržateľné využívanie tejto infraštruktúry zo strany detí, mládeže, seniorov, organizovaných aj neorganizovaných športovcov a širokej verejnosti.

Čítať viac

Účelom podpory je vytvárať a zabezpečovať podmienky pre rozvoj vrcholového športu ako aj pre činnosť a prípravu vrcholových športových kolektívov a jednotlivcov na súťaže organizované na najvyššej národnej a medzinárodnej úrovni. V súvislosti s pandémiou spôsobenou vírusom COVID-19 bude cieľom podpory aj zmiernenie dopadov spôsobených touto situáciou.

Čítať viac

V rámci financovania športu bude účelom podpory poskytovanie finančných prostriedkov na projekty, ktoré prispejú k podpore športu na Slovensku, podpore profesionálnych ako aj rekreačných športovcov všetkých vekových kategórií, športových organizácií a športových odborníkov.

Čítať viac