Fond na podporu športu podporí modernizáciu univerzitných bazénov. K dispozícii budú športovým klubom aj verejnosti

Fond na podporu športu podporí modernizáciu univerzitných bazénov. K dispozícii budú športovým klubom aj verejnosti

Ešte koncom minulého týždňa rozhodla správna rada Fondu na podporu športu o vyčlenení viac ako 30 miliónov eur určených na 90 projektov, ktoré boli oprávnenými subjektmi predložené na základe vypísanej výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na výstavbu, modernizáciu a rekonšt