Aktualizácia často kladených otázok k výzve č. 2020/001 – športová infraštruktúra (25. február 2021)

Aktualizácia často kladených otázok k výzve č. 2020/001 – športová infraštruktúra (25. február 2021)

Prinášame Vám piaty aktualizovaný (ku dňu 25. februára 2021) zoznam často kladených otázok ku výzve č. 2020/001 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“.