Usmernenie k vyúčtovaniu poskytnutého finančného príspevku pre amatérske športové kluby a organizácie v rámci výzvy č. 2021/002

Usmernenie k vyúčtovaniu poskytnutého finančného príspevku pre amatérske športové kluby a organizácie v rámci výzvy č. 2021/002

Fond na podporu športu zverejňuje usmernenie pre amatérske športové kluby a organizácie, ktoré sú prijímateľom finančného príspevku na základe osobitnej výzvy Fondu na podporu športu na poskytnutie mimoriadnej pomoci č. 2021/002, týkajúce sa vyúčtovania poskytnutej finančnej pomoci.