Tlačová správa – O príspevok na športovú infraštruktúru prejavilo záujem 206 žiadateľov, projekty sú za viac ako 93 miliónov eur

Tlačová správa – O príspevok na športovú infraštruktúru prejavilo záujem 206 žiadateľov, projekty sú za viac ako 93 miliónov eur

Vyše dve stovky subjektov z radov samospráv a športových organizácii sa zapojilo svojimi žiadosťami do výzvy Fondu na podporu športu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry.“ Po vyhodno