O Fonde na podporu športu

Jaromír Šmátrala

predseda

Advokát. Kontrolór SZĽH. Nominant ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Alena Kánová

členka

Slovenská paralympijská medailistka v stolnom tenise a členka komisie športovcov ITTF.

Iveta Lednická

členka

Riaditeľka pre ekonomiku Slovenského olympijského a športového výboru.

Richard Horský

člen

Nominant ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Peter Dedík

člen

Generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVaŠ.