O Fonde na podporu športu

Ladislav Križan

predseda
Riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Jaroslav Rybánsky

podpredseda

Člen správnej rady Nadácie SOŠV, poradca pre legislatívno-právne otázky SFZ. Člen štátnej komisie pre voľby a financovanie politických strán.

Jozef Krnáč

člen

Olympijský medailista v jude, tréner štátnej reprezentácie juniorov v jude.

Mária Berdisová

členka

Vedúca oddelenia projektov v Slovenskom futbalovom zväze.

Miroslav Dráb

člen

Generálny manažér slovenského parahokejového tímu, riaditeľ hokejového klubu MHK Dolný Kubín.

Branislav Tréger

člen

Predseda ZMOS, primátor mesta Liptovský Hrádok.

Michal Varmus

člen

Docent na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline.