Aktualizácia často kladených otázok k výzve č. 2021/002 – amatérske športové kluby (12. apríl 2021)

Prinášame Vám tretiu aktualizáciu zoznamu odpovedí na často kladené otázky (ku dňu 12. apríla 2021) k výzve č. 2021/002 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zmiernenie negatívnych dopadov prijatých opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 na hospodárenie amatérskych športových organizácií podľa § 20a ods. 2 zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zoznam často kladených otázok k výzve č. 2021/002 – amatérske športové kluby a organizácie (aktualizácia k 12. aprílu 2021) 

 

Žiadateľov o príspevok si dovoľujeme osobitne informovať o tom, že z dôvodu predĺženia termínu posudzovania čestného vyhlásenia zo strany Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, budú žiadatelia kanceláriou fondu vyzvaní dodatočne (po uzatvorení termínu na predkladanie žiadostí) na predloženie „čestného vyhlásenia konečného prijímateľa finančných prostriedkov“ (príloha č. 7 k žiadosti), najneskôr však pred schválením žiadosti.

Predloženie žiadosti prostredníctvom registračného systému fnps.egrant.sk aj bez tejto prílohy bolo žiadateľom sprístupnené. Z tohto dôvodu si dovoľujem žiadateľov vyzvať, aby svoje žiadosti predkladali aj bez predmetného čestného vyhlásenia do termína podávania žiadostí (15. apríl 2021).

Viac informácií o výzve nájdete na tomto odkaze.