Európska komisia dala zelenú špeciálnej podpore profesionálnemu športu v SR počas pandémie COVID-19

S radosťou Vám môžeme oznámiť, že Európska komisia sa kladne postavila k elektronickému oznámeniu SR ešte zo 14. septembra 2020, ktorým SR notifikovala opatrenie na podporu profesionálnych športových klubov v súvislosti s vypuknutím COVID-19 v rámci dočasného rámca štátnej pomoci.

Komisia informovala, že sa rozhodla nevzniesť námietky proti pomoci z dôvodu, že je zlučiteľná s vnútorným trhom podľa článku 107 ods. 3 písm. B) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Fond na podporu športu pripravil program pomoci a podpory vďaka veľmi úzkej spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom hospodárstva SR a Protimonopolným úradom SR.

Oficiálnu informácia tu : 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_60212 

Značky