Aktualizácia často kladených otázok k výzve č. 2020/001 – športová infraštruktúra

Prinášame Vám štvrtý aktualizovaný (ku dňu 11. februára 2021) zoznam často kladených otázok ku výzve č. 2020/001 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“.

Zoznam často kladených otázok k výzve č. 2020/001 – športová infraštruktúra

 

Na záver dodávame, že procedúra prekladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku bude prebiehať od 15. do 31. marca 2021

Viac informácií o výzve nájdete na tomto odkaze.