Šport pre zdravotne znevýhodnených
Šport pre zdravotne znevýhodnených

Účelom podpory je vytvárať čo najlepšie podmienky pre športové aktivity, ktoré by smerovali k plnohodnotnému zapojeniu ľudí s telesným znevýhodnením do života v spoločnosti.

pripravuje sa...

pripravuje sa...

Samuel Roško

člen

Generálny sekretár SPV a Vedúci oddelenia medzinárodnej spolupráce a vzdelávania v športe.