Šport pre zdravotne znevýhodnených
Šport pre zdravotne znevýhodnených

Účelom podpory je vytvárať čo najlepšie podmienky pre športové aktivity, ktoré by smerovali k plnohodnotnému zapojeniu ľudí s telesným znevýhodnením do života v spoločnosti.

Pre túto oblasť nie je v súčasnosti pripravovaná žiadna výzva.

Samuel Roško

člen

Generálny sekretár SPV a Vedúci oddelenia medzinárodnej spolupráce a vzdelávania v športe.

Neboli zverejnené žiadne výzvy.
Neboli zverejnené žiadne výzvy.
Neboli zverejnené žiadne výzvy.