Šport mládeže a šport pre všetkých
Šport mládeže

Účelom podpory je zabezpečenie a vytváranie podmienok pre deti a mládež tak, aby získali pozitívny vzťah k celoživotnej pohybovej aktivite. Cieľom je taktiež vytvárať priaznivé športové podmienky a zapájať do športových aktivít najmä nezapojených naprieč všetkými vekovými kategóriami, čím by sa významne prispelo k podpore zdravého spôsobu života obyvateľstva.

Pre túto oblasť nie je v súčasnosti pripravovaná žiadna výzva.

Božena Gerhátová

členka

Vedúca oddelenia vzdelávania, informačných a dokumentačných činnosti NŠC. 

Vladimír Lajčák

člen

Bývalý tréner FK Poprad, súčasný riaditeľ gymnázia v Poprade.

Monika Šišková

členka

Generálna sekretárka Slovenskej gymnastickej federácie.

Ivana Motolíková

členka

Riaditeľka oddelenia olympizmu SOŠV, bývala slovenská reprezentantka v modernej gymnastike.

Július Dubovský

člen

Prezident Slovenskej asociácie univerzitného športu.

Adrián Gazdík

člen

Zakladateľ športovej akadémie pre deti a mládež OSA.

Angelika Révész

členka

Vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu Školský úrad Šahy.

Neboli zverejnené žiadne výzvy.
Neboli zverejnené žiadne výzvy.
Neboli zverejnené žiadne výzvy.