Financovanie športu
Financovanie športu

V rámci financovania športu bude účelom podpory poskytovanie finančných prostriedkov na projekty, ktoré prispejú k podpore športu na Slovensku, podpore profesionálnych ako aj rekreačných športovcov všetkých vekových kategórií, športových organizácií a športových odborníkov.

pripravuje sa...

pripravuje sa...

pripravuje sa...