Kontakty

Informácie

Fond na podporu športu je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu a rozvoj športu, ktorá vznikla na základe zákona č. 310/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov (Zákon. č. 323/2020 Z.z.) Jeho hlavným poslaním je vytváranie priaznivých podmienok na rozvoj športu v Slovenskej republike. Fond poskytuje finančné prostriedky formou príspevkov na projekty podpory športu, monitoruje podporné projekty, podieľa sa na propagácii športu v Slovenskej republike, uskutočňuje vzdelávacie aktivity a metodicko-poradenskú činnosť v oblasti športu a v neposlednom rade spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a zahraničnými inštitúciami, ktoré pôsobia v oblasti športu.

Fond na podporu športu, Stromová 9, 831 01 Bratislava

Korešpondenčná adresa: P.O.BOX 253, 830 00 Bratislava

Kontaktný mail v rámci výzvy č. 2020/001- Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry:

ziadosti.infrastruktura@fnps.sk

Kontaktný mail v rámci výzvy č. 2021/002 -  amatérske športové kluby:

ziadosti.sportovekluby@fnps.sk

Kontaktný mail v rámci výzvy č. 2021/003 -  profesionálne športové kluby:

profikluby@fnps.sk

Kontaktný mail na kanceláriu FNPŠ : office@fnps.sk