23.11.2020
Zverejnenia
Zverejnenie výročnej správy a účtovnej závierky FNPŠ za rok 2019 Stiahnuť súbor
18.11.2020
Zápisnice Dozornej rady
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady FNPŠ -17.11.2020 Stiahnuť súbor
18.11.2020
Zverejnenia
Často kladené otázky Stiahnuť súbor
09.11.2020
Zápisnice Dozornej rady
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady FNPŠ -27.10.2020 Stiahnuť súbor
08.11.2020
Zápisnice Správnej rady
Zápisnica zo zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu FnPŠ-SR-11/2020 Stiahnuť súbor
15.10.2020
Zápisnice Dozornej rady
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady FNPŠ -29.9.2020 Stiahnuť súbor
09.10.2020
Zápisnice Správnej rady
Zápisnica zo zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu FnPŠ-SR-10/2020 Stiahnuť súbor
16.09.2020
Predpisy fondu
Smernica o cestovných náhradách Stiahnuť súbor
07.09.2020
Predpisy fondu
Smernica o účtovníctve Stiahnuť súbor
07.09.2020
Zápisnice Správnej rady
Zápisnica zo zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu FnPŠ-SR-09/2020 Stiahnuť súbor
07.09.2020
Zápisnice Dozornej rady
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady FNPŠ -26.8.2020 Stiahnuť súbor
04.09.2020
Zverejnenia
Zverejnenie výsledku výberového konania na pozíciu generálny riaditeľ kancelárie FNPŠ Stiahnuť súbor
20.08.2020
Editovateľný formulár -Výzva na predkladanie ponúk-právne služby Stiahnuť súbor
20.08.2020
Zverejnenia
Výzva na predkladanie ponúk-právne služby Stiahnuť súbor
11.08.2020
Predpisy fondu
Organizačná štruktúra FNPŠ Stiahnuť súbor
10.08.2020
Zápisnice Správnej rady
Zápisnica zo zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu FnPŠ-SR-08/2020 Stiahnuť súbor
05.08.2020
Zápisnice Dozornej rady
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady FNPŠ -29.7.2020 Stiahnuť súbor
24.07.2020
Zápisnice Dozornej rady
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady FNPŠ -28.6.2020 Stiahnuť súbor
10.07.2020
Zverejnenia
Vyhlásenie výberového konania Stiahnuť súbor
09.07.2020
Zápisnice Správnej rady
Zápisnica zo zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu FnPŠ-SR-07/2020 Stiahnuť súbor
08.07.2020
Predpisy fondu
Rokovací poriadok odborných komisií Stiahnuť súbor
08.07.2020
Predpisy fondu
Smernica o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou Stiahnuť súbor
08.07.2020
Predpisy fondu
Etický kódex Stiahnuť súbor
29.06.2020
Zverejnenia
Komuniké z 8. zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu Stiahnuť súbor
22.06.2020
Predpisy fondu
Smernica o prijímaní rozhodnutí orgánov elektronickým hlasovaním – hlasovanie „per rollam“ Stiahnuť súbor
11.06.2020
Zápisnice Dozornej rady
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady FNPŠ -28.5.2020 Stiahnuť súbor
11.06.2020
Zápisnice Dozornej rady
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady FNPŠ -29.4.2020 Stiahnuť súbor
11.06.2020
Zápisnice Dozornej rady
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady FNPŠ -27.2.2020 Stiahnuť súbor
11.06.2020
Zápisnice Dozornej rady
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady FNPŠ -29.1.2020 Stiahnuť súbor
11.06.2020
Zápisnice Dozornej rady
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady FNPŠ -30.12.2019 Stiahnuť súbor
10.06.2020
Predpisy fondu
Smernica o obehu písomností Stiahnuť súbor
10.06.2020
Predpisy fondu
Smernica o prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a oznamovaní prešetrenia alebo kontrole sťažností a petícií vo Fonde na podporu športu Stiahnuť súbor
10.06.2020
Predpisy fondu
Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti Stiahnuť súbor
10.06.2020
Predpisy fondu
Smernica o finančnej kontrole Stiahnuť súbor
10.06.2020
Predpisy fondu
Rokovací poriadok správnej rady Fondu na podporu športu Stiahnuť súbor
10.06.2020
Predpisy fondu
Registratúrny poriadok Stiahnuť súbor
10.06.2020
Predpisy fondu
Príručka k propagácii a informovaní o získaní podpory z verejných zdrojov z Fondu na podporu športu Stiahnuť súbor
10.06.2020
Zápisnice Správnej rady
Zápisnica zo zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu FnPŠ-SR-06/2020 Stiahnuť súbor
10.06.2020
Predpisy fondu
Smernica o poskytovaní informácií Stiahnuť súbor
10.06.2020
Predpisy fondu
Štatút Fondu na podporu športu Stiahnuť súbor
07.05.2020
Zverejnenia
Výzva na predkladanie ponúk zsnh pt právne služby Stiahnuť súbor
22.04.2020
Zápisnice Správnej rady
Zápisnica zo zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu FnPŠ-SR-05/2020 Stiahnuť súbor
30.03.2020
Zápisnice Správnej rady
Zápisnica zo zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu FnPŠ-SR-04/2020 Stiahnuť súbor
28.02.2020
Zverejnenia
Vyhodnotenie súťaže o návrh loga a dizajn manuálu Fondu na podporu športu Stiahnuť súbor
27.02.2020
Zverejnenia
Objednávky stav k 27.2.2020 Stiahnuť súbor
20.02.2020
Zápisnice Správnej rady
Zápisnica zo zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu FnPŠ-SR-03/2020 Stiahnuť súbor
29.01.2020
Zápisnice Správnej rady
Zápisnica zo zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu FnPŠ-SR-02/2020 Stiahnuť súbor
15.01.2020
Zápisnice Správnej rady
Zápisnica zo zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu FnPŠ-SR-01/2020 Stiahnuť súbor
16.12.2019
Zápisnice Správnej rady
Zápisnica zo zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu FnPŠ-SR-01/2019 Stiahnuť súbor