Výzva č. 2021/001- Profesionálne športové kluby je zverejnená!

Avizovaná Výzva na sanáciu dopadov pandémie COVID-19 pre profesionálne športové kluby je zverejnená.

Finančná pomoc sa bude vzťahovať na oprávnené obdobie marec – december 2020, pričom oprávnenými žiadateľmi sú profesionálne športové kluby – účastníci najvyšších súťaží mužov a žien vo volejbale, basketbale a hádzanej, ako aj dvoch najvyšších súťaží mužov vo futbale a ľadovom hokeji. Maximálna výška pomoci pre jeden klub je limitovaná v nadväznosti na jednotlivé súťaže a môže byť až v státisícoch eur. Žiadosti bude možné predkladať od 27.01.2021 do 16.02.2021.

Znenie výzvy ako aj všetku potrebnú dokumentáciu nájdete v nasledujúcom odkaze alebo v sekcii Sanácia COVID-19:

Výzva č. 2021/001- Profesionálne športové kluby

Značky