V Novej Dubnici sa konalo športové podujatie O pohár Janka Zacharu

Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej sa v sobotu 7. septembra 2019 uskutočnilo v Novej Dubnici športové podujatie s názvom „O pohár Janka Zacharu.“ Janko Zachara oslávil 91. narodeniny a prevzal nad podujatím záštitu a aj sa osobne na zápolení boxerov zúčastnil.

     Vo svojom príhovore štátna tajomníčka zaželala účastníkom podujatia nezabudnuteľné športové zážitky a v rámci turnaja pripomenula, že tento skromný muž – športovec a gentleman boxu, ako ho priatelia volajú, je žijúcou legendou nášho športu, GOPR0378viacnásobný majster Československa a najmä olympijský víťaz z roku 1952 v Helsinkách v kategórii do 57 kg.

     Ján Zachara je najstarším žijúcim slovenským olympionikom a ostáva vzorom pre dnešnú, ale aj budúcu športovú mládež a boxerov. Je osobnosťou, ktorá svojim príkladom v živote a v športe poskytuje pre mladú generáciu možnosť jedinečného vzoru správania, že všetko a šport nevynímajúc, sa dá realizovať slušne, cieľavedome, čestne a najmä s úctou k protivníkovi, o čom svedčí aj ocenenie - titul Rytiera fair play, ktorý mu udelila  Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru - UNESCO.