Usmernenie k vyúčtovaniu poskytnutého finančného príspevku pre amatérske športové kluby a organizácie v rámci výzvy č. 2021/002

Fond na podporu športu zverejňuje usmernenie pre amatérske športové kluby a organizácie, ktoré sú prijímateľom finančného príspevku na základe osobitnej výzvy Fondu na podporu športu na poskytnutie mimoriadnej pomoci č. 2021/002, týkajúce sa vyúčtovania poskytnutej finančnej pomoci.

Usmernenie k preukázaniu nákladov vzniknutých v tzv. oprávnenom období je dostupné na webovej stránke Fondu na podporu športu na tomto odkaze.

Upozorňujeme, že amatérske športové športové kluby a organizácie sú povinné žiadané účtovné doklady predložiť Fondu na podporu športu najneskôr 30. novembra 2021 výlučne v elektronickej forme prostredníctvom systému fnps.egrant.sk.