Tlačová správa z 20.1.2021

Prinášame Vám tlačovú správu z tlačovej konferencie Fondu na podporu športu zo dňa 20.1.2021, ktorá sa uskutočnila za prítomnosti zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Témou bola informácia o Mimoriadnej finančnej pomoci pre športový sektor v čase COVID-19 a Výzve č. 2020/001 v programe Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry.

Tlačová správa (preklik)

Tlačovú konferenciu si môžete pozrieť na nasledujúcom linku: 

https://www.youtube.com/watch?v=yaaV_AXEuPw