Tlačová správa – O príspevok na športovú infraštruktúru prejavilo záujem 206 žiadateľov, projekty sú za viac ako 93 miliónov eur

Vyše dve stovky subjektov z radov samospráv a športových organizácii sa zapojilo svojimi žiadosťami do výzvy Fondu na podporu športu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry.“ Po vyhodnotení všetkých 206 infraštruktúrnych projektov bude o alokácií 15 miliónov eur, ktoré boli vyčlenené na tento program, rozhodovať správna rada Fondu na podporu športu.

Viac informácií Vám prinášame v nasledujúcej tlačovej správe:

TLAČOVÁ SPRÁVA