Tlačová správa k poskytnutiu mimoriadnej finančnej pomoci pre športový sektor v čase pandémie COVID-19

Vďaka veľmi úzkej medziinštitucionálnej spolupráci medzi Fondom na podporu športu, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou budú na účty 30 profesionálnym športovým klubom poskytnuté finančné príspevky vo výške 3 387 318,17 eura určené na zmiernenie dopadov pandémie ochorenia COVID-19. Uzniesla sa na tom správna rada Fondu na podporu športu na svojom 19. zasadnutí dňa 12. marca 2021.

Viac informácií Vám prinášame v nasledujúcej tlačovej správe:

TLAČOVÁ SPRÁVA
Príloha k tlačovej správe – Zoznam schválených finančných príspevkov na základe výzvy č. 2021/001