Termín na predloženie vyúčtovania pre amatérske športové kluby sa posúva

Fond na podporu športu oznamuje amatérskym športovým klubom a organizáciám, ktorým bola poskytnutá mimoriadna pomoc v podobe finančného príspevku na zmiernenie negatívnych dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19, že lehota na predloženie vyúčtovania tohto príspevku sa z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie a vyhláseného núdzového stavu posúva z 30. novembra 2021 na 31. december 2021.

Fond na podporu športu v súvislosti s vyúčtovaním finančnej pomoci už v minulosti vydal usmernenie, podľa ktorého majú amatérske športové kluby a organizácie pri predkladaní vyúčtovania postupovať. Uvedené usmernenie (ešte s pôvodnou lehotou na predloženie vyúčtovania) je dostupné na tomto odkaze.

Súčasne si dovoľujeme upozorniť, že amatérske športové športové kluby a organizácie sú povinné žiadané účtovné doklady predložiť Fondu na podporu športu výlučne v elektronickej forme prostredníctvom systému fnps.egrant.sk.