Termín na podanie žiadosti o finančný príspevok v rámci výzvy č. 2021/002 uplynie v piatok

Fond na podporu športu si dovoľuje upozorniť žiadateľov o finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy č. 2021/002 určenej pre amatérske športové kluby a organizácie na zmiernenie negatívnych následkov pandémie ochorenia COVID-19, že posledný deň lehoty na podanie žiadosti je piatok, 15. apríl 2021.

Žiadatelia môžu svoje žiadosti podávať prostredníctvom webového rozhrania fnps.egrant.sk, pričom prílohu č. 7 k žiadosti (čestné vyhlásenie konečného prijímateľa finančných prostriedkov) nateraz k žiadosti neprikladajú. 

Vygenerovanú žiadosť z webového rozhrania fnps.egrant.sk sú žiadatelia následne povinní vytlačiť a vlastnoručne podpísať a následne zaslať bez príloh na korešpondenčnú adresu Fondu na podporu športu P.O.BOX 253, 830 00 Bratislava.