Stretnutie SOŠV so zástupcami zväzov za prítomnosti predsedu správnej rady Fondu na podporu športu a štátneho tajomníka pre šport.

Vedenie SOŠV sa zišlo so zástupcami zväzov, na stretnutí hovorili aj štátny tajomník pre šport a nový predseda správnej rady Fondu na podporu športu

Prakticky tri mesiace sa predstavitelia našej športovej obce v dôsledku protipandemických opatrení nemohli stretávať vo väčšom rozsahu. V posledných dňoch sme však svedkami rýchleho uvoľňovania donedávna striktných predpisov, takže vedenie Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) pripravilo na stredu 10.6.2020 v bratislavskom hoteli NH Gate One stretnutie so zástupcami športových zväzov. Zastúpenie na ňom malo viac než tridsať zväzov, ktorých reprezentanti si vypočuli aj vystúpenie nového štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport Ivana Husára, i nového predsedu správnej rady Fondu na podporu športu Dušana Guľáša.

Toto stretnutie predchádzalo 57. valnému zhromaždeniu SOŠV, ktoré sa na rovnakom mieste uskutoční v piatok 26. júna. A o deň skôr (25. júna) sa zástupcovia zväzov budú môcť zúčastniť na debate o meraní domácej aj zahraničnej popularity (tento faktor je jeden z kľúčových vo vzorci na rozdeľovanie štátnych príspevkov uznaným športom), ktorú v Centre vedeckých informácíí na bratislavskej Patrónke chystá ministerstvo školstva. Na účasť v debate ich vyzval štátny tajomník pre šport.

Prioritou Fondu na podporu športu investovanie do infraštruktúry

 

Nový predseda správnej rady Fondu na podporu športu (FNPŠ) Dušan Guľáš, ktorého vláda SR menovala do funkcie 20. mája, sa vo svojom vystúpení  zameral na aktuálny stav slovenského športu a na nenaplnené očakávania jeho financovania v dôsledku toho, že plánované zdroje príjmov športových subjektov od podnikateľov (cez tzv. superodpočet) ani prostredníctvom športových poukazov, s ktorými počítal Zákon o športe platný od 1. januára 2016, sa v praxi nenaplnili.

V súčasnosti má fond na svoju činnosť na kalendárny rok vyčlenených 20 miliónov eur, teda na tri roky 60 miliónov. Okrem toho bolo na roky 2020 – 2022 schválených ďalších 60 miliónov eur na účel vylepšenia športovej infraštruktúry prostredníctvom FNPŠ, lenže bývalá ministerka školstva Martina Lubyová to nestihla podpísať. V období sanovania dôsledkov koronakrízy je však reálna výška skutočne vynaložených prostriedkov na tento účel otázna. „Už dnes viem, že sa celková suma bude krátiť,“ priznal štátny tajomník Husár.

 

Hoci výhľadovo by sa Fond na podporu športu mohol stať centrálnym uzlom financovania slovenského športu (taká je vízia prezidenta SOŠV), v súčasnosti je dominantné smerovanie jeho finančnej podpory spojené s výstavbou a renováciou športovej infraštruktúry. Stále sa pritom diskutuje o miere finančnej spoluúčasti športových subjektov, ktoré sú oprávneným žiadateľmi o prostriedky z FNPŠ na tento účel. Mala by sa pohybovať medzi 30 – 33 percentami. Prezident Slovenského stolnotenisového zväzu a viceprezident SOŠV Zdenko Kríž však upozornil, že väčšina zväzov nemá na investovanie toľko voľných prostriedkov. Pritom získavanie úverov je pre zväzy enormne náročné a často nerealizovateľné.

Dušan Guľáš uviedol, že finančné prostriedky na tento účel z fondu budú nárokovateľné, pokiaľ predkladateľ splní všetky stanovené podmienky.

Celá správa: olympic.sk

 

 

 

Značky