Správna rada schválila zmeny vo výzve pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry

Správna rada Fondu na podporu športu na svojom piatkovom zasadnutí okrem už medializovaného schválenia viac ako 30 miliónov eur na 90 projektov športovej infraštruktúry, rozhodla aj o zmenách v aktuálne prebiehajúcej výzve na predkladanie žiadostí č. 2022/001, ktorá je určená prevádzkovateľom športovej infraštruktúry. 

Dnešným dňom (15. máj 2022) sa začal proces podávania žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory, ktorý mal pôvodne trvať do konca mesiaca. Správna rada sa však uzniesla na predĺžení tohto obdobia o ďalších 15 dní, a tak prevádzkovatelia športovej infraštruktúry budú môcť svoje žiadosti podávať až do 15. júna 2022.

Okrem toho sa správna rada Fondu na podporu športu uzniesla aj na zmene podmienok oprávnenosti jednotlivých žiadateľov, keď po novom žiadatelia o poskytnutie mimoriadnej podpory v rámci tejto výzvy nemusia byť zapísaní v Informačnom systéme športu.

V súvislosti s týmto zmenami Fond na podporu športu zverejňuje aj dodatok č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru č. 2022/001, ako aj konsolidované znenie celej výzvy.

Konzultácie k výzve poskytuje potenciálnym žiadateľom kancelária Fondu na podporu športu elektronickou formou prostredníctvom emailu ziadosti.prevadzkovatelia@fnps.sk. Tieto konzultácie však nie sú právne záväzné.

Dokumenty
Dodatok č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú Infraštruktúru č. 2022/001
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru č. 2022/001 v znení dodatku č. 1 v sledovaní zmien
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru č. 2022/001 v znení dodatku č.1