Prvé zasadnutie Správnej rady Fondu na podporu športu na čele s Dušanom Guľášom

V utorok 26.mája 2020 sa v Piešťanoch po prvýkrát stretli členovia Správnej rady Fondu na podporu športu s jeho novým predsedom, Dušanom Guľášom, ktorý na tomto poste vystriedal bývalého štátneho tajomníka pre šport, Jozefa Gönciho. V poradí siedme zasadnutie Správnej rady sa nieslo v zmysle predstavenia priorít a smerovania Fondu pod vedením nového predsedu. Pozvanie na toto zasadnutie prijal aj súčasný štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR pre oblasť športu, Ivan Husár.