Posledný deň na predkladanie žiadostí v rámci výzvy č. 2020/001

Vážení žiadatelia,

pripomíname, že zajtra je posledný možný termín na predkladanie žiadostí v rámci výzvy č. 2020/001 v programe ,,Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry."

Upozorňujeme, že žiadosť je úplná len vtedy, keď žiadateľ vyplní formulár žiadosti prostredníctvom registračného portálu fnpd.egrant.sk a následne túto vygenerovanú žiadosť vytlačí, podpíše a zašle poštou na adresu P.O.BOX 253, 830 00 Bratislava.

Žiadateľ zasiela v listinnej forme len formulár žiadosti bez príloh.

Rozhodujúci je deň podania žiadosti na pošte, t.j. najneskôr zajtra 31.3.2021, osobné podanie na podateľni FNPŠ nie je možné.