OZNAM KU VÝZVE Č. 2020/001

Na základe uznesenia správnej rady FNPŠ zo dňa 29.1.2021 sa termín predkladania žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci výzvy č. 2020/001 posúva z pôvodného termínu 15.2.2021 - 1.3.2021 na 15.3.2021 - 31.3.2021!!!

Správna rada FNPŠ schválila váhy a bodové hodnotenie  kritérií na hodnotenie žiadostí pre Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č.2020/001. Spolu s formulárom žiadosti budú zverejnené v najbližších dňoch.

Ďalšie okruhy často kladených otázok budú zverejnené vo štvrtok 4.2.2021.