Fond zverejňuje usmernenie k vyúčtovaniu finančného príspevku poskytnutého na projekt podpory športu (výzva č. 2021/004)

Fond na podporu športu si dovoľuje informovať prijímateľov finančného príspevku poskytnutého na projekt podpory športu v rámci výzvy č. 2021/004 (výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry) o zverejnení usmernenia k vyúčtovaniu poskytnutého finančného príspevku, ktoré sú prijímatelia príspevku povinní predložiť Fondu na podporu športu.

Usmernenie k vyúčtovaniu príspevku na projekt podpory športu v rámci výzvy č. 2021/004