Fond na podporu športu zverejňuje kritéria hodnotenia žiadostí v rámci infraštruktúrnej výzvy

Fond na podporu športu oznamuje, že na svojej webovej stránke zverejnil zásady, spôsob a kritéria hodnotenia žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ na základe výzvy č. 2021/004 vyhlásenej dňa 15. novembra 2021.

Samotné znenie zásad, spôsobu a kritérií hodnotenia schválila správna rada Fondu na podporu športu, ako najvyšší a výkonný orgán Fondu, na svojom zasadnutí v pondelok, 6. decembra 2021.  Súčasťou textu je aj podrobný postup nasledujúci po podaní žiadosti, a to od administratívnej kontroly doručených žiadostí kanceláriou Fondu na podporu športu, cez posudzovanie a hodnotenie žiadostí príslušnou odbornou komisiou, až po záverečné rozhodnutie správnej rady Fondu na podporu športu. Prílohou k zásadám sú aj bodové kritéria hodnotenia žiadostí.

O príspevok v rámci tejto výzvy budú môcť oprávnené subjekty požiadať od 15. decembra 2021 až do 31. januára 2022. Bližšie informácie týkajúce sa výzvy nájdete už v súčasnosti na webovej stránke Fondu v jej príslušnej časti na karte „Pripravované výzvy“.

 

Dokumenty
Zásady, spôsob a kritéria hodnotenia žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ na základe výzvy č. 2021/004