Fond na podporu športu schválil finančný príspevok na rekonštrukciu Zimného štadióna Pavla Demitru

Správna rada Fondu na podporu športu na svojom zasadnutí v piatok, dňa 22. apríla 2022 schválila finančný príspevok v sume 1 138 786,80 eura určený na modernizáciu Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne. Celkové náklady na rekonštrukciu zimného štadiónu, ktorý bol otvorený ešte v roku 1960, sa tak pri 50-percentnom spolufinancovaní zo strany mesta Trenčín, ako vlastníka zimného štadiónu, vyšplhajú bezmála až k 2,5 miliónom eur. 

„Som mimoriadne potešený, že správna rada jednohlasne na svojom piatkovom zasadnutí schválila finančný príspevok na modernizáciu Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne. Táto modernizácia bude prvým z projektov športovej infraštruktúry národného významu podporených z prostriedkov Fondu na podporu športu. V tejto súvislosti chcem poďakovať hneď niekoľkým aktérom. V prvom rade mestu Trenčín na čele s primátorom Richardom Rybníčkom. Bez podpory samosprávy, ktorá je vlastníkom i prevádzkovateľom štadióna, by totiž v Trenčíne a ani v inom meste zrejme žiaden zimný štadión už nefungoval. Práve preto si mimoriadne vážim signál, ktorý mesto a jeho poslanci vyslali tým, že aj v tomto ťažkom období poznačenom pandémiou a vojnou našli dohodu a vyčlenia 50 percent zo sumy na rekonštrukciu zimného štadióna,“ povedal predseda správnej rady Fondu na podporu športu Ladislav Križan.

„Poďakovanie patrí aj ľuďom pôsobiacim v hokejovom klube HK Dukla Trenčín ako sú páni Miloš Radosa, Róbert Švehla a ďalší. Osobitne sa na tomto mieste pristavím aj pri pánovi Milanovi Čechovi, ktorý po viac ako 40 rokoch trénovania mládeže v Dukle Trenčín, je dnes kurátorom tamojšieho hokejového múzea v priestoroch zimného štadióna. Všetci títo ľudia potrebujú pozitívne impulzy, akým je napríklad aj plánovaná modernizácia zimného štadióna v Trenčíne, či sobotný zápas reprezentácií Slovenska a Česka pred vypredaným hľadiskom Zimného štadióna Pavla Demitru, za čo patrí pre zmenu vďaka Slovenskému zväzu ľadového hokeja, jeho prezidentovi Miroslavovi Šatanovi či lokálnym srdciarom ako je Richard Pavlikovský. S kolegami sa už teraz tešíme na stretnutie vo vynovenom štadióne pred 60. výročím klubu, ktoré sa chystá na jar 2023. Ešte raz gratulujeme a ďakujeme za spoluprácu všetkým aktérom,“ doplnil Križan.

Trenčín so svojím projektom modernizácie Zimného štadióna Pavla Demitru uspel v súťaži podľa vopred stanovených a zverejnených pravidiel. Najväčšími položkami, a súčasne najviditeľnejšími zmenami v rámci modernizácie budú predovšetkým rekonštrukcia strechy, inštalácia novej vzduchotechniky či výmena osvetlenia. „Trenčín je športové mesto a hokej k nemu neodmysliteľne patrí. Chcem sa poďakovať pánovi Križanovi, ktorý s nami intenzívne rokoval a tiež členom Správnej rady Fondu na podporu športu, ktorí nás dokonca navštívili. Úprimne ďakujem aj Mirovi Šatanovi. Často sme komunikovali a rozprávali sa o podpore v rámci rekonštrukcií. Je evidentné, že v meste ani vo vláde nemáme prostriedky, aby sme v Trenčíne mohli postaviť nový multifunkčný štadión. Preto sme sa rozhodli ísť cestou zveľaďovania Zimného štadióna Pavla Demitru,“ dodal na záver primátor mesta Trenčín Richard Rybníček.

Foto: SZĽH/Andrej Galica