Fond na podporu športu má nového predsedu správnej rady

Na 35. rokovaní vlády SR, ktoré sa uskutočnilo 2.9.2020 bol na základe návrhu ministra školstva, vedy, výskumu a športu, Branislava Gröhlinga, vymenovaný predseda správnej rady Fondu na podporu športu, Ladislav Križan. Bývalý predseda, Dušan Guľáš, sa svojej funkcie vzdal 16.júna. Do dnešného dňa bol vedením Fondu na podporu športu poverený jeho podpredseda, Jaroslav Rabánsky.

Okrem predsedu boli dnešným dňom vymenovaní aj noví členovia správnej rady, a to Gábor Asványi, Ľudovít Jurinyi a Dušan Šaradín. Po viac ako dvoch mesiacoch je tak správna rada v kompletnej 11 člennej zostave.