Európska komisia rozšírila dočasný rámec štátnej pomoci

Európska komisia rozšírila dočasný rámec štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súvislosti s prebiehajúcou pandémiou ochorenia COVID-19. Schválením dodatku k tomuto dočasnému rámcu jednak predĺžila jeho platnosť do 31. decembra 2021, a súčasne tiež zvýšila stropy zahrnuté v dočasnom rámci, ktoré sa týkajú aj vyhlásenej výzvy č. 2021/001 na podporu profesionálneho športu.

Celková suma pomoci poskytnutá podnikom podľa schémy štátnej pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 sa v dôsledku rozhodnutia Európskej komisie zvyšuje z 800 tisíc eur na 1,8 milióna eur. Úprava celkovej sumy však nemá žiaden vplyv na maximálnu celkovú výšku pomoci pre jeden profesionálny športový klub, ktorá tak ostáva aj naďalej nezmenená, ako bola zverejnená v bode č. 34 schémy štátnej pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19. Keďže profesionálny šport na Slovensku je pre jeho špecifiká financovaný nezriedka vlastníkmi klubov z ich iných podnikateľských aktivít, zvýšenie stropu môže umožniť čerpanie vyššej sumy pomoci za celú skupinu, čím sa zvyšuje možnosť pomôcť priamo i profesionálnym športovým klubom.

Na zvýšenie stropu štátnej pomoci v rámci už vyhlásenej výzvy č. 2021/001 je ešte nevyhnutná úprava schémy štátnej pomoci a jej notifikácia zo strany Európskej komisie, o ktorej Vás budeme informovať. 

Súvisiaca tlačová správa Európskej komisie je zverejnená na jej webovom sídle.
 

Značky