E-mailové adresy pre otázky súvisiace s vyhlásenými výzvami

Fond na podporu športu si dovoľuje oznámiť, že potenciálni žiadatelia o finančný príspevok v rámci vyhlásených výziev, môžu zasielať svoje otázky a dopyty na nižšie uvedené e-mailové adresy v závislosti od toho, ktorej výzvy sa daná otázka či dopyt týka.

Pre výzvu č. 2020/001 týkajúcu sa športovej infraštruktúry je určený e-mail ziadosti.infrastruktura@fnps.sk.

Pre výzvu č. 2021/002 týkajúcu sa zmiernenia dopadov pandémie Covid-19 na amatérsky šport je určený e-mail ziadosti.sportovekluby@fnps.sk.

Súčasne si dovoľujeme upozorniť, že odpovede na najčastejšie opakujúce sa otázky pravidelne zverejňujeme a budeme zverejňovať na webovom sídle Fondu na podporu športu.

Najčastejšie kladené otázky k výzve č. 2020/001 nájdete na tomto odkaze.