Často kladené otázky k výzve č. 2021/004 (športová infraštuktúra)

Fond na podporu športu zverejňuje odpovede na často kladené otázky k výzve č. 2021/004 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“.

Často kladené otázky k výzve č. 2021/004 – 1. verzia (k 20. 12. 2021)

 

Na záver dodávame, že procedúra prekladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci tejto výzvy prebieha do 31. januára 2022. 

Viac informácií o výzve nájdete na tomto odkaze na karte Aktuálne výzvy.